CPV: 31500000-1 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 31500000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235534 Svietidlá, osvetľovacie zariadenia, svetelné zdroje a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika