CPV: 31127000-2 Núdzové/pohotovostné generátory

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 31127000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313805 Benzínová elektrocentrála Honda EU22i
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.12.2023
09:00
Kriváň, Detva, Banskobystrický, Slovenská republika