CPV: 31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 31000000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
17/PRO/2023 Dodávka stavebných a údržbárskych materiálov
Dynamický nákupný systém
eZakazky 24.08.2027
13:00
Technické služby mesta Trebišov