CPV: 30237131-6 Elektronické karty

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30237131-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214669 Elektronické stravné karty 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
13:02
Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika