CPV: 30236000-2 Rôzne počítačové vybavenie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30236000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313971 Počítačové komponenty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
09:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika