CPV: 30234000-8 Pamäťové médiá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30234000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202122764 SSD disky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2021
08:25
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika