CPV: 30232700-1 Riadiaca jednotka

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30232700-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29977-MST Lampové regulátory
Verejná súťaž
UVO 19.07.2022
08:00
Mesto Žilina