CPV kód 30231300-0 : Zobrazovacie jednotky (obrazovky)

Chcete vidieť všetky zákazky pre toto CPV?

Tento zoznam zobrazuje len jednu zákazku pre toto CPV. Objednajte si náš premium účet a získajte možnosť vidieť všetky vyhlásené zákazky pre zvolené CPV. Zároveň budete dostávať aj e-mailové notifikácie o nových zákazkach pre vami zvolené CPV každé ráno...

Zoznam zákaziek pre CPV kód 30231300-0

Názov Zdroj Ponuky do Zadávateľ
Nákup hardvéru IKT (2024)
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
01072024/OVO
uvo 20240808100008.08.2024
10:00
Technická univerzita vo Zvolene

Späť na zoznam CPV