CPV: 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30231000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115901 Monitory, tablet, príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.07.2021
08:45
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika