CPV: 30213300-8 Stolový počítač

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30213300-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214616 Stolové počítače, monitory, príslušenstvo PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
16:33
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika