CPV: 30213100-6 Prenosné počítače

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30213100-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20234995 Notebooky (10ks), MS Office (10 ks)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.06.2023
08:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika