CPV: 30213100-6 Prenosné počítače

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30213100-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115166 Pracovný notebook s dokovacou stanicou + set klávesnica a myš
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika