CPV: 30199770-8 Stravné poukážky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30199770-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022104 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
08:05
Lučenec, Lučenec, Banskobystrický, Slovenská republika