CPV: 30199770-8 Stravné poukážky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30199770-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202210985 Stravné poukážky v papierovej forme - núdzové stravovanie pre odídencov z Ukrajiny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
09:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika