CPV: 30199720-3 Listový papier

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30199720-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123819 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika