CPV: 30197643-5 Papier na fotokopírovanie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30197643-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123913 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2021
09:44
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika