CPV: 30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30197630-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202120424 Ofsetový biely bezdrevný papier, kartón
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.10.2021
12:01
Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika