CPV: 30197620-8 Písací papier

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30197620-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310101 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.09.2023
13:15
Prešovský, Slovenská republika