CPV: 30195000-2 Tabule

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30195000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123417 Multidotyková interaktívna tabuľa + Držiak so zdvihom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2021
13:30
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika