CPV: 30192000-1 Kancelárske potreby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30192000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116594 Zabezpečenie kancelárskych potrieb 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.08.2021
09:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika