CPV: 30191400-8 Skartovače

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30191400-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123235 Skartovačka + voľiteľné príslušenstvo ku skartovačke
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2021
12:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika