CPV: 30191200-6 Spätné projektory

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30191200-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313717 Projektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.12.2023
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika