CPV: 30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30190000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313982 Interiérové vybavenie kancelárie 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2023
13:11
Trenčiansky, Slovenská republika