CPV: 30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30125120-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20232089 Tonery do tlačiarní - originál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.03.2023
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika