CPV: 30125100-2 Tonerové náplne

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30125100-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115475 Nové tonerové náplne 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.07.2021
09:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika