CPV: 30100000-0 Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30100000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214063 Dodanie tovaru - Malé kancelárske zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.11.2022
14:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika