CPV: 30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 30000000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
47777-MST Úžitkové vozidlá pre DPB a.s.
Verejná súťaž
UVO 15.11.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť