CPV: 24960000-1 Rôzne chemické výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 24960000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202119728 Polytetrafluoroethylene
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
11:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika