CPV: 24455000-8 Dezinfekčné prostriedky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 24455000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20228634 Dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.08.2022
09:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika