CPV: 24321115-9 Acetylén

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 24321115-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202210884 Technické plyny a zásobníky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2022
17:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika