CPV: 24320000-3 Základné organické chemikálie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 24320000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20226519 Základné organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.07.2022
08:45
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika