CPV: 24311411-1 Kyselina sírová

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 24311411-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202210908 Kyselina sírová – elektrolyt do olovených AKB
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2022
10:25
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika