CPV: 24000000-4 Chemické výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 24000000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313964 Chemické výrobky pre laboratória a zdravotníctvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
11:15
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika