CPV: 22460000-2 Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a príručky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 22460000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310256 Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
10:05
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika