CPV: 22112000-8 Učebnice

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 22112000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202120652 učebnice BIO, GEG 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
12:00
Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky, Slovenská republika