CPV: 19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 19640000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313543 Vrecia na odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2023
09:04
Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika