CPV: 19520000-7 Plastové výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 19520000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202210175 Úložný kartónový box pre skúmavky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
09:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika