CPV: 18813200-3 Papuče

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 18813200-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
23292-MST Prezuvky
Verejná súťaž
UVO 02.10.2023
23:59
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)