CPV: 18424300-0 Jednorazové rukavice

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 18424300-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116661 Nitrilové rukavice bez púdru, dezinfekcia na ruky, bezdotykový stojan na dezinfekciu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.08.2021
08:29
Púchov, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika