CPV: 18310000-5 Spodná bielizeň

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 18310000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235570 Výstroj - Pilotná výstroj - Spodná bielizeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2023
10:45
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika