CPV: 18141000-9 Pracovné rukavice

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 18141000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202314226 Čistiace prostriedky a upratovacie potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2023
13:26
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika