CPV: 18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 18100000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313924 Pracovné oblečenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika