CPV: 16400000-9 Postrekovacie mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo záhradkárstvo

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 16400000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Stroj do prvovýroby (ťahaný postrekovač)
Prieskum trhu
27.09.2023
12:00
Poľnohospodárske družstvo Strekov, Hlavná ul. 55/60, 941 37 Strekov