CPV: 16310000-1 Kosačky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 16310000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022196 Profesionálna kosačka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
12:00
Kalinkovo, Senec, Bratislavský, Slovenská republika