CPV: 16000000-5 Poľnohospodárske stroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 16000000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
57273-WYT Zhodnocovanie BRKO v Medzilaborciach - nákup technologického vybavenia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.12.2021
10:00
Mesto Medzilaborce