CPV: 16000000-5 Poľnohospodárske stroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 16000000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Náves na prepravu rezanky kombinovaný s rozmetadlom maštaľného hnoja
Prieskum trhu
02.10.2023
15:00
Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o., Pernek 355, 900 53 Pernek