CPV: 15981000-8 Minerálne vody

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15981000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123746 Minerálne vody, káva a čaj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.12.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika