CPV: 15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15896000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
17087-MST Hlboko zmrazené potraviny
Verejná súťaž
UVO 05.06.2023
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica