CPV: 15894700-8 Lahôdky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15894700-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123370 Majonézové šaláty a lahôdky (12-21)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2021
10:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika