CPV: 15890000-3 Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15890000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202314028 Hrubé potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
10:00
Košice - mestská časť Šaca, Košice II, Košický, Slovenská republika