CPV: 15890000-3 Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15890000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202120825 Základné potraviny a vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.10.2021
09:30
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Košice I, Košický, Slovenská republika