CPV: 15812200-5 Torty/zákusky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15812200-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zabezpečenie dodávky potravín_Zákusky
Verejná súťaž
04.12.2023
09:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, Jilemnického 48, 974 04 Banská Bystrica