CPV: 15712000-2 Suché krmivo

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15712000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Krmivo pre zvieratá – drobný hmyz
Zákazka malého rozsahu
14.02.2023
11:00
Zoologická záhrada Košice, Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice - Kavečany