CPV: 15700000-5 Krmivo pre zvieratá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15700000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022629 Granulovaná kŕmna zmes pre kone.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
15:00
Topoľčianky, Zlaté Moravce, Nitriansky, Slovenská republika